Alles over Goal

Mentorproject Goal! Amsterdam

Goal! is een mentorproject voor Amsterdamse (kwetsbare) jongeren van 12 tot en met 23 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Jongeren worden gekoppeld aan een vrijwilliger die hen als mentor een jaar lang begeleidt en ondersteunt op het gebied van school, werk of andere zaken die het dagelijks functioneren van een jongere belemmeren. Het betreffen kwetsbare jongeren die de steun van een mentor goed kunnen gebruiken. De mentor helpt de jongere om zijn of haar vaardigheden te versterken, te ondersteunen bij het behouden van school, stage en/of werk, te praten over problemen (los van hulpverlening) of over zaken waar een jongere mee zit.

Radar voert het mentorproject Goal! uit samen met medewerkers van verschillende scholen, jeugdzorginstellingen en welzijnsorganisaties in de stad (zogenaamde mentorbegeleiders) uit.

Mentoren halen het beste uit jongeren

Mentoren zijn vrijwilligers en géén professionals. Zij volgen een training van 1½ dag en dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG – het aanvraagformulier wordt tijdens de training uitgedeeld) te overleggen. Een mentor heeft gemiddeld wekelijks contact met de jongere. Zij praten met elkaar en stellen samen doelen op die de jongere belangrijk vindt. De mentor steunt de jongere bij het bereiken van die doelen, maar de jongere moet het zelf doen. Mentoren halen dan ook het beste uit de jongere! Tijdens het mentoraat kunnen mentoren altijd terecht bij hun mentorbegeleider.

Het traject

Het mentoraat duurt meestal ongeveer een jaar. Mentor en jongere spreken elkaar gemiddeld 1 keer per week. Het traject is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Dat geldt voor zowel de jongere als voor de mentor. Bij de start van het mentoraat tekent de jongere een trajectplan waarin zijn of haar doelen staan beschreven. Daarmee wordt de intentie uitgesproken om het traject te laten slagen. Tijdens het matchgesprek (eerste kennismaking) tussen mentor, jongere en mentorbegeleider, worden deze doelen met elkaar doorgesproken. Aan het eind van het mentoraat wordt samen bekeken of de beoogde doelen zijn gehaald. Dat kan verbetering van schoolprestaties of het vinden van een (bij)baan zijn, maar ook een betere relatie met ouders of ervoor zorgen dat de jongere niet terugvalt in de hulpverlening.

De mentor staat er niet alleen voor

De mentor wordt begeleid door een mentorbegeleider. Mentorbegeleiders zijn professionals die bij een van de instellingen werken die bij Goal! zijn aangesloten. Mentorbegeleiders zijn bijvoorbeeld docenten, jongerenwerkers of jeugdzorgmedewerkers. Zij melden jongeren bij Goal! aan, zorgen daarna voor het matchgesprek en houden een vinger aan de pols bij mentoraten. Hij of zij belt de mentoren regelmatig op om te horen hoe het gaat. Eén keer per kwartaal organiseert de mentorbegeleider een intervisiebijeenkomst voor de mentoren. Op deze manier kunnen zij ervaringen uitwisselen, problemen bespreken en elkaar tips geven. De mentor kan altijd bij deze mentorbegeleider terecht.

Ben je werkzaam bij een school, welzijn- of zorginstelling? Neem dan telefonisch of per mail contact met ons op.

Benieuwd hoe zo’n mentoraat eruit ziet? Bekijk hieronder de video waarin ons geweldige koppel Janneke&Hikmate samen op stap gaan.