FAQ

Hieronder vind je de veelgestelde vragen over Goal.

Algemeen

 • Wat voor jongeren doen mee aan Goal?
  Aan Goal doen verschillende typen jongeren mee. De meeste jongeren worden aangemeld door instellingen die aan Goal verbonden zijn (de mentorbegeleiders). Maar er zijn ook jongeren die zichzelf via internet aanmelden voor Goal. Een betere binding met school of werk staat bij Goal voorop. Goal probeert dan ook door de inzet van een mentor schooluitval te voorkomen. De doelen van jongeren die mee doen aan Goal lopen uiteen: van studiekeuze en huiswerkbegeleiding tot aan het stoppen met spijbelen. Jongeren hebben ook doelen die los staan van school: vrijetijdsbesteding zoeken, afvallen, eigen woonruimte vinden, Amsterdam leren kennen, et cetera. 
 • Zijn alle jongeren die meedoen aan Goal risicojongeren?
  De jongeren die meedoen aan Goal zijn vrijwel allemaal risicojongeren. Zij hebben een verhoogde kans om de binding met school of werk te verliezen. Maar de jongeren zijn zeker niet allemaal probleemjongeren. Met veel van de jongeren gaat het eigenlijk best goed, maar het ontbreekt hen aan een steuntje in de rug.
 • Hoeveel jongeren zijn al gecoacht?
  Goal bestaat 12 jaar en sinds 2004 zijn er ruim 4000 jongeren gematcht. En dit aantal groeit met de dag! 
 • Zijn er ook projecten als Goal in andere gemeenten?
  Er bestaan in meer gemeenten mentorprojecten. Op www.ikwordmaatje.nl staat per gemeente aangegeven wat voor mentorprojecten er zijn.
 • Hoe lang bestaat Goal al?
  Goal bestaat sinds maart 2004.
 • Van welke partijen krijgt Goal steun?
  De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) van gemeente Amsterdam en het Oranje Fonds zijn de belangrijkste opdrachtgevers van het project Goal. Daarnaast krijgen we ook steun van: VSB fonds, Stichting Weeshuis der Doopgezinden en Stichting Zonnige Jeugd. 
 • Wat is de rol van Radar bij Goal?
  Radar is de projectleider van het project Goal. Radar matcht en informeert de mentoren, organiseert eens per kwartaal een intervisiebijeenkomst en begeleidt en informeert de mentorbegeleiders. Daarnaast organiseert Radar diverse uitjes voor mentorkoppels en verstuurt elke maand een digitale nieuwsbrief. Goal wordt uitgevoerd door Radar en zo’n 25 instellingen, zoals scholen, jongerencentra en jeugdzorginstellingen, die dus allemaal (een) mentorbegeleider(s) hebben.
 • Hoe kan ik contact opnemen met Goal?
  Je kan Goal bereiken via info@goalamsterdam.nl of via 020 – 463 5050. Meer informatie over Goal vind je hier op de website. 

Mentoraat

 • Hoe lang duurt een mentoraat?
  Een mentoraat duurt minimaal 3 maanden, maar zo kort duurt het in de praktijk bijna nooit. De meeste mentoraten duren een jaar, maar langer of korter kan ook. Als een mentoraat veel langer dan een jaar duurt, wordt het eerste mentorjaar door de mentorbegeleider afgesloten middels een eindrapportage en kunnen de mentor en jongere kijken of het nodig is dat het mentoraat wordt voortgezet. Zo ja, dan meldt de mentorbegeleider de jongere opnieuw aan met jou als mentor.
 • Hoe vaak spreken een mentor en jongere met elkaar af?
  Een mentor en jongere spreken gemiddeld een uur per week met elkaar af. In overleg met de jongere is het mentoraat ook anders in te vullen. Bijvoorbeeld door eens in de twee weken wat langer af te spreken. We raden af om de periode tussen ontmoetingen langer dan twee weken te laten duren. Je verliest dan namelijk snel de binding met elkaar en als een afspraak dan een keer niet door kan gaan, zit er erg veel tijd tussen de afspraken. Je mag een afspraak ook langer laten duren dan een uur per keer of elkaar vaker per week ontmoeten. Daarin zijn jullie als koppel vrij.
 • Hoeveel tijd kost een mentoraat mij?
  Er gaat al snel meer tijd in een mentoraat zitten dan de werkelijke ontmoeting van een uur per week. Denk bijvoorbeeld aan reistijd of contact tussen de afspraken door. Gemiddeld moet je al gauw rekenen op een dagdeel (4 uur) per week. Het is belangrijk dat je deze tijd als mentor ook beschikbaar bent. Dit is namelijk nodig om het mentoraat succesvol te laten zijn en om teleurstelling bij de jongere te voorkomen.
 • Wat als de jongere zich niet aan zijn/haar afspraken houdt?
  Het is erg vervelend als een jongere zich niet aan de afspraken houdt. Je kunt de jongere hierop aanspreken. Houd in gedachte dat het voor jou een vanzelfsprekendheid is dat je afspraken nakomt, maar veel jongeren niet eens een agenda hebben. Het nakomen van afspraken is voor vrijwel elke jongere een doel op zich. Geef niet op na een paar pogingen, maar neem zeker 2 tot 3 maanden de tijd om hier aan te werken. Lukt het echt niet om contact te krijgen met de jongere, neem dan contact op met jouw mentorbegeleider. Hij of zij heeft ook contact met de jongere en kan je hierbij goed helpen. Tip: Probeer een dag en daarna een uur voorafgaand aan jullie afspraak even te bellen met jouw jongere of stuur hem/haar een sms ter herinnering van jullie afspraak. Een voicemail inspreken heeft meestal geen zin, omdat jongeren geregeld geen beltegoed hebben om deze te beluisteren.
 • Wat als ik de jongere niet kan bereiken?
  Als je geen contact kunt krijgen met de jongere, neem dan contact op met jouw mentorbegeleider. Hij of zij kent de jongere ook goed en kan je hierbij helpen.
 • Bij wie kan ik aankloppen als ik denk dat er (thuis) ernstige problemen spelen bij de jongere?
  Zodra je het gevoel hebt dat er iets ernstigs speelt, bespreek het dan zo snel mogelijk met jouw mentorbegeleider. Deze persoon kent meestal de situatie van de jongere en kan putten uit een professioneel netwerk van (hulpverlenende) organisaties. Houd altijd in gedachten: je bent geen hulpverlener! Bespreek ook met de jongere dat je contact opneemt met de mentorbegeleider. Hoewel je geen hulpverlener bent, heb je wel meldingsplicht als betrokken burger. (Zie ook vraag: Schaad ik het vertrouwen van de jongere als ik dingen over hem/haar met de mentorbegeleider bespreek?)
 • Moet ik ook contact opnemen met de ouders van de jongere?
  Nee, tenzij dit is afgesproken met de mentorbegeleider en jongere. Het kan immers zo zijn dat de jongere niet wil dat je haar/zijn ouders ontmoet. Wanneer je twijfelt, is het raadzaam contact op te nemen met jouw mentorbegeleider.
 • Moet ik de ouders op de hoogte houden van wat we doen?
  Nee, tenzij dit is afgesproken met de mentorbegeleider en jongere. Het kan immers zo zijn dat de jongere niet wil dat je haar/zijn ouders op de hoogte houdt. Wanneer je twijfelt, is het raadzaam contact op te nemen met jouw mentorbegeleider.
 • Wat als een vriend(in)/broer(tje)/zus(je) zich mengt in het mentoraat?
  Als jij en de jongere er geen moeite mee hebben, dan is dit niet erg. Maar besef wel dat een Goal-mentoraat een één-op-één-mentoraat is. Mocht een vriend(in)/broer(tje)/zus(je) ook een mentor willen dan kan de jongere zich aanmelden op www.goalamsterdam.nl
 • Hoe meld ik een jongere aan voor een mentor?
  Een jongere kan zichzelf aanmelden. Ook jij kan een jongere aanmelden, maar het is belangrijk dat de jongere het zélf wil. Aanmelden kan via de goal website: www.goalamsterdam.nl
 • Schaad ik het vertrouwen van de jongere als ik dingen over hem/haar met de mentorbegeleider bespreek?
  De jongere krijgt een vertrouwensband met jou. Het is prettig als hij/zij jou dingen kan vertellen die tussen jullie blijven. Het is echter in het belang van de jongere om de mentorbegeleider op de hoogte te houden van de grote lijnen van het mentoraat. Daarvoor is het meestal niet nodig privézaken/gevoelens te melden. Als de jongere je dingen vertelt die je niet voor je kan houden, omdat het de veiligheid of gezondheid van hem/haar of zijn/haar omgeving bedreigt (terugzakken in verslaving, weer omgaan met foute vrienden, etc.) kan het nuttig zijn de mentorbegeleider dit te melden. Vertel de jongere dit wel. (Zie ook vraag: Bij wie kan ik aankloppen als ik denk dat er (thuis) problemen spelen bij de jongere?)
 • Wat zijn neutrale plekken om af te spreken?
  De openbare bibliotheek is een veelbezochte plek door mentoren en hun jongeren. Maar ook een lunchroom of het park. Houd er wel rekening mee dat sommige ouders het niet prettig vinden als hun kind afspreekt op een plek waar alcohol geschonken wordt.
 • Geef ik mijn huisadres aan de jongere?
  Dit is de eigen keuze van de mentor. Zeker in het begin van het mentoraat is het beter om op een neutrale plek af te spreken. Vraag je mentorbegeleider ook om advies.
 • Worden er uitjes georganiseerd voor Goal-koppels?
  Ja! Radar organiseert ongeveer 1 of 2 keer per jaar een ‘uitje’. Hier wordt in de nieuwsbrief altijd melding van gemaakt.
 • Hoe rond ik een mentoraat af?
  Als jij het gevoel hebt dat het mentoraat ten einde loopt en je hebt dit met de jongere overlegd, neem dan contact op met jouw mentorbegeleider. Tip: Maak iets leuks van jullie laatste ontmoeting!
 • Ik wil met andere mentoren (van de training) via Facebook contact onderhouden. Is dat goed?
  Het is prima om via sociale media contact met andere mentoren te onderhouden en ervaringen uit te wisselen. Je moet echter wel voorzichtig zijn met het beschrijven van jullie persoonlijke ervaringen met individuele jongeren op Facebook. Jongeren zijn erg actief op internet en kunnen het wellicht zien, of een andere jongere herkennen. Het is veiliger om via de mail ervaringen met elkaar te delen. Wanneer je ergens mee zit, is het sowieso goed om contact op te nemen met de mentorbegeleider of met Radar.

 

Mentorbegeleider

 • Wat is een mentorbegeleider?
  De mentorbegeleider is degene die de jongere aanmeldt voor Goal en die jou als mentor gaat begeleiden terwijl je ‘zijn/haar’ jongere coacht. De mentorbegeleider is werkzaam in het veld, denk hierbij bijvoorbeeld aan een school, ROC, jeugdhulpverlening, et cetera. De mentorbegeleider heeft een intakegesprek met de jongere en vult dan gezamenlijk met de jongere het aanmeldformulier voor Goal in. De mentorbegeleider is tevens de persoon die de mentor begeleidt. Hij of zij organiseert het matchgesprek en is degene waar je met jouw vragen terecht kan.
 • Wie is mijn mentorbegeleider?
  Bij de (telefonische) match, vertelt Radar wie jouw mentorbegeleider is. Het matchmailtje, welke wordt verstuurd nadat je akkoord bent gegaan met de telefonische match, wordt naar jou en jouw mentorbegeleider verstuurd. De mentorbegeleider is degene waarmee je het matchgesprek hebt en degene die intervisie organiseert. Noteer de contactgegevens van jouw mentorbegeleider, zodat je altijd snel contact met hem of haar kunt opnemen.
 • Wat doet de mentorbegeleider allemaal voor mij?
  De mentorbegeleider organiseert het matchgesprek en staat voor je klaar bij vragen of problemen. Informeer je mentorbegeleider vooral over hoe het mentoraat verloopt en stel hem/haar alle vragen waar je mee zit. De mentorbegeleider kent de achtergrond van de jongere het beste.
 • Wat als ik de mentorbegeleider niet kan bereiken?
  Probeer je al enige tijd contact op te nemen, maar reageert de mentorbegeleider niet? Neem dan snel contact op met Radar via info@goalamsterdam.nl of 020 – 463 5050.
 • Wat als de mentorbegeleider mij niet kan helpen?
  Leg jouw vraag eens voor aan de andere mentoren tijdens intervisie. Mocht je er alsnog niet uitkomen dan kun je contact opnemen met Radar via info@goalamsterdam.nl of 020 – 463 5050
 • Waar kan ik een klacht indienen over de mentorbegeleider?
  Probeer een probleem allereerst gezamenlijk op te lossen. Komen jullie er echt niet zelf uit, neem dan contact op met Radar via info@goalamsterdam.nl of 020 – 463 5050.

Matching

 • Hoe lang duurt het voordat ik word gematcht?
  Het kan snel gaan, het kan langer duren. Dit is afhankelijk van de voorkeuren die jij hebt opgegeven en het aantal aanmeldingen van jongeren. Het kan gebeuren dat je vrij direct na de training wordt gematcht, maar het kan ook enige tijd uren. Een goede match is namelijk geen kwestie van een mentor en een jongere bij elkaar pakken, maar is maatwerk. Heb je heel specifieke voorkeuren opgegeven, dan zorgt dit er vaak voor dat het langer duurt voordat je wordt gematcht.
 • Hoe en door wie word ik gematcht?
  Je wordt door Radar gematcht. Zij zoeken een passende match en nemen contact met jou op om de match door te spreken. Dit gebeurt telefonisch. Zorg dus dat je goed bereikbaar bent en eventuele voicemails snel beantwoordt. Wanneer het lange tijd niet lukt om de mentor te bereiken, dan gaat Radar op zoek naar een andere mentor. Dit, zodat de jongere niet te lang hoeft te wachten. Ga je met vakantie of ben je om andere redenen niet bereikbaar? Geef dit door op info@rgoalamsterdam.nl of 020 – 463 5050.
 • Heeft Goal een wachtlijst van mentoren?
  Radar heeft altijd meer mentoren beschikbaar dan er aanmeldingen zijn. Er is standaard een “pool” aan mentoren, zodat er voldoende keuze is om de best mogelijke match te kunnen maken.
 • Mag ik nee zeggen tegen een match?
  Radar streeft naar een zo goed mogelijke match. Zie je het niet zitten om de jongere te coachen die jou wordt voorgesteld, dan horen we dit graag tijdens het telefoongesprek waarin de match met je wordt besproken. Het is belangrijk dat je dit direct meldt en niet een paar dagen later. De jongere heeft dan namelijk al gehoord dat jij zijn/haar mentor wordt. Achteraf bedenken dat deze jongere je toch niet zo goed past, levert dus een ongewenste extra lange wachttijd op voor de jongere.
 • Mag ik even nadenken over een match?
  Natuurlijk mag je nadenken over de match die jou wordt voorgesteld. Dit kan echter niet te lang duren, omdat het belangrijk is dat een jongere snel wordt gematcht zodat hij/zij niet zijn/haar motivatie verliest voor het project. Je kunt maximaal twee dagen nadenken. Na die tijd gaat Radar op zoek naar een andere mentor.
 • Wat is de procedure nadat ik ja heb gezegd op een match?
  Als je ja hebt gezegd op een match, dan stuurt Radar een matchmail met jouw contactgegevens aan de mentorbegeleider. We sturen jou een CC van deze mail. In de bijlage bij de matchmail staan jouw contactgegevens en een EHBO (Eerste Hulp Bij Onduidelijkheden). Met daarin enkele praktische tips. De mentorbegeleider neemt vervolgens contact met je op om een matchgesprek te plannen (zie ook vraag: Wie neemt contact met mij op voor een matchgesprek?)
 • Kan ik ook twee jongeren coachen?
  Goal is een een-op-een project. In principe is het daarom zo dat een mentor één jongere coacht. In uitzonderlijke gevallen gebeurt het dat een mentor twee jongeren coacht. Het kan zo zijn dat de mentor erg veel tijd beschikbaar heeft of dat twee jongeren graag samen één mentor willen. Dit gebeurt zelden, maar kan eventueel dus wel.
 • Hoeveel tijd kost het coachen van een jongere?
  Het coachen van een jongere kost doorgaans meer tijd dan je op voorhand zou vermoeden. Een jongere is vaak lastig bereikbaar en een afspraak is daardoor bijvoorbeeld niet zomaar gemaakt. Daarbij heb je als mentor vaak nog te maken met reistijd. Alles bij elkaar kost een uur ontmoeting per week je al gauw 4 uur per week. Het is dus belangrijk dat je voldoende tijd hebt voor het coachen van een jongere.
 • Kan ik aangeven wat voor jongere en in welke stadsdelen ik graag wil coachen?
  Om tot een goed passende match te komen is het belangrijk dat Radar weet wat jouw voorkeuren zijn. Liever een meisje, liever 18+, het liefst in Zuidoost? Tijdens de training word je gevraagd om een formulier in te vullen met achtergrondinformatie over jezelf en de voorkeuren qua jongere, problematiek en stadsdelen. Radar probeert bij het matchen zoveel mogelijk rekening te houden met jouw voorkeuren, maar kan niet garanderen dat we aan al jouw voorkeuren kunnen voldoen. Wanneer je heel specifieke voorkeuren hebt, kan het lang duren voordat je wordt gematcht. Heb je wijzigingen en/of aanvullingen? Deze kun je doorgeven op info@goalamsterdam.nl of 020 – 463 5050.
 • Zijn er drukke en rustige periodes met betrekking tot de aanmeldingen van jongeren?
  Aanmeldingen van jongeren komen vaak in golven. De ervaring leert dat de drukste periodes zijn in: januari, september en december. Rustige periodes zijn in juni, juli en augustus. In de rustige periodes kan het langer duren voordat je wordt gematcht.
 • Wie meldt een jongere aan?
  Een jongere wordt vrijwel altijd aangemeld door een mentorbegeleider (zie ook vraag: Wat is een mentorbegeleider?). Een enkele keer komt het voor dat een jongere zichzelf aanmeldt via de website. Ook gebeurt het dat ouders, een hulpverlener of bijvoorbeeld een leerplichtambtenaar de jongere aanmeldt.
 • Zijn de jongeren allemaal gemotiveerd?
  Belangrijk is om te onthouden dat het gaat om jóngeren. Zij zitten middenin de puberteit en de doelgroep van Goal bestaat daarnaast ook nog eens uit risicojongeren. Motivatie is daardoor een lastig punt. Een jongere zegt op het ene moment gemotiveerd te zijn en het volgende moment wil hij/zij opeens toch geen mentor. De mentorbegeleider vraagt altijd goed door naar de motivatie van de jongere en inventariseert of de jongere echt gemotiveerd is. Er is echter geen garantie te geven of de jongere daadwerkelijk gemotiveerd is en blijft. Het is belangrijk dat je je dit als mentor goed realiseert. Een veel gehoord probleem is dat de jongere zijn/haar afspraken niet nakomt. Laat je hierdoor als mentor niet uit het veld slaan, maar zie het als één van de doelen waar je met de jongere aan kunt werken en neem hier zeker 2 tot 3 maanden de tijd voor. Lukt het echt niet om contact te krijgen met de jongere, neem dan contact op met jouw mentorbegeleider (zie ook vraag: Wat als ik mijn jongere niet kan bereiken?)

Matchgesprek

 • Wat is een matchgesprek?
  Een matchgesprek is een gesprek tussen jou, de mentorbegeleider en de jongere. Het is de eerste ontmoeting met de jongere. Tijdens dit gesprek kijken jullie gezamenlijk of er een klik is en het mentoraat van start kan gaan.
 • Wie neemt contact met mij op voor het matchgesprek met de jongere?
  De mentorbegeleider neemt contact met jou op na het ontvangen van de matchmail (zie vraag: Wat is de procedure nadat ik ja heb gezegd op een match?) om een matchgesprek te plannen.
 • Hoe lang duurt het voordat het matchgesprek plaatsvindt?
  Het kan verschillen hoe snel een matchgesprek plaatsvindt. Het is namelijk afhankelijk van drie agenda’s. Die van jou als mentor, de agenda van de mentorbegeleider en die van de jongere. Er kan dus enige tijd overheen gaan. Maar doorgaans vindt het matchgesprek snel plaats na het versturen van de matchmail.
 • Waar vindt een matchgesprek plaats?
  Een matchgesprek vindt plaats op locatie bij de mentorbegeleider. Bijvoorbeeld op een school, in een jongerencentrum, bij een jeugdhulpverleningsorganisatie, et cetera.
 • Hoe gaat een matchgesprek?
  De mentorbegeleider is vrij om het matchgesprek vorm te geven. Sommige mentorbegeleiders nodigen de mentor een halfuur eerder uit om eerst samen kennis te maken en laten de jongere iets later aanschuiven. Anderen laten de jongere en mentor direct samen aanwezig zijn. Er zijn mentorbegeleiders die daarna even de ruimte verlaten, zodat mentor en jongere even alleen kennis kunnen maken.
 • Hoe lang duurt een matchgesprek?
  Een matchgesprek duurt ongeveer een uur, maar deze tijd is afhankelijk van de invulling die de mentorbegeleider aan het matchgesprek geeft. De werkelijke duur van het matchgesprek bespreekt de mentorbegeleider met je tijdens het plannen van de afspraak.
 • Wat als het niet klikt met de jongere?
  Het is natuurlijk erg jammer als het niet klikt met de jongere, maar het kan gebeuren. Een klik tussen jou en de jongere is erg belangrijk voor het slagen van het mentoraat. Wanneer het niet klikt met de jongere, geef je dit zo snel mogelijk (tijdens matchgesprek of snel daarna) aan bij de mentorbegeleider en via info@goalamsterdam.nl of 020 – 463 5050. De mentorbegeleider handelt de administratie af en Radar zoekt een nieuwe match voor je.

Intervisie

 • Door wie wordt de intervisie georganiseerd?
  De intervisiebijeenkomsten worden eens per kwartaal georganiseerd door Radar. Je krijgt hierover ruim van tevoren bericht per mail. We zorgen dat er eten is voor iedereen (vanaf 18.00 uur) en daarna starten we de intervisie.
 • Waar is de intervisie voor bedoeld?
  De intervisie is een mooi moment om jouw vragen over het mentoraat of eventuele situaties of dilemma’s met andere mentoren te bespreken.
 • Is de intervisie die de mentorbegeleider organiseert verplicht?
  De intervisiebijeenkomsten zijn niet verplicht, maar wij raden het ten zeerste aan deze wel bij te wonen. Het is naast een leuke ontmoeting met andere mentoren ook erg leerzaam. Ook als je al veel ervaring hebt, is het goed om te komen. Andere mentoren kunnen veel van jouw ervaring leren.
 • Kan ik punten aandragen voor de intervisie?
  Jazeker. Je kan de punten die je wilt inbrengen of bespreken al van te voren mailen. Je hoeft daar niet per se de uitnodiging voor af te wachten.

Verklaring Omtrent Gedrag en declaratie

Beschikbaarheid en gegevens

 • Wat als ik ga verhuizen?
  Als je in Amsterdam blijft wonen, is dit natuurlijk geen probleem. Vergeet alleen niet jouw gewijzigde gegevens door te geven via info@goalamsterdam.nl of 020 – 463 5050, en als je op dat moment een jongere coacht, ook aan jouw mentorbegeleider. Denk er dan ook aan om de jongere op de hoogte te brengen van een gewijzigd (mobiel) telefoonnummer of e-mailadres!

  Als je uit Amsterdam verhuist, maar nog altijd in de stad blijft werken of op een andere manier geregeld hier bent om met je jongere af te spreken, hoeft dit voor het mentoraat geen probleem te zijn. Wel dien je dit met de jongere en mentorbegeleider te bespreken.

  Ga je Amsterdam helemaal verlaten en woon je ook niet meer bij de stad in de buurt, dan raden wij je een Goal-mentoraat af. Coach je op dit moment een jongere? Bespreek dit met de mentorbegeleider en jongere.

 • Wat als ik tijdelijk niet meer beschikbaar ben?
  Dit is geen probleem, maar laat het Radar weten via info@goalamsterdam.nl of 020 – 463 5050, dan wordt hier met matchen rekening mee gehouden. Geef tevens aan hoe lang je niet beschikbaar bent voor coaching.
 • Wat als ik helemaal niet meer wil/kan coachen?
  Dan danken we je voor je inzet. Geef dit door aan Radar via info@goalamsterdam.nl of 020 – 463 5050, dan halen we je uit het bestand.
 • Wat als mijn contactgegevens veranderd zijn?
  Geef jouw gewijzigde contactgegevens door aan Radar via info@goalamsterdam.nl en aan de mentorbegeleider als je op dat moment een jongere coacht. Vergeet dan ook niet de jongere op de hoogte te brengen van een gewijzigd (mobiel) telefoonnummer of e-mailadres!
 • Wat als ik andere voorkeuren heb qua jongere of stadsdelen?
  Mail je gewijzigde voorkeuren naar info@goalamsterdam.nl of 020 – 463 5050.
 • Hoe zeg ik de nieuwsbrief op?
  We communiceren veel via de nieuwsbrief, dus gaan ervan uit dat alleen mentoren die niet meer willen coachen de nieuwsbrief opzeggen. Onderaan de nieuwsbrief vind je de knop ‘ afmelden’. Of laat het weten via info@goalamsterdam.nl of 020 – 463 5050.